Το ΕΠΑ.Λ Βελεστίνου μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, παρέχει στους μαθητές του τη δυνατότητα βελτίωσης των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά και τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Οι μαθητές που αποφοιτούν από το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, έχουν έντονα αναπτυγμένη την κουλτούρα του «Πολίτη του κόσμου», καθώς έχουν την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας

ERASMUS+ «Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» - Σεβίλλη Ισπανίας, Μάρτιος - Απρίλιος 2022

Εμφανίσεις: 101

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ