Έργο της ομάδας ρομποτικής του σχολείου στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO Hellas

Σχολικό έτος 2020-21

 

Εμφανίσεις: 124

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας

Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων...

Τομέας Γεωπονίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά...

Τομέας Διοίκησης

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται.

Τομέας Πληροφορικής