Εκδόθηκαν από τη Διέυθυνση Δευτροβάθμια Εκπαίδευσης Μαγνησίας οι οδηγίες ΚΑΙ διευκρινήσεις για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Κατεβάστε από εδώ τη σχετική εγκύκλιο και τις διευκρινήσεις για την υγειονομική εξέταση.

Εμφανίσεις: 79

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας

Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων...

Τομέας Γεωπονίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά...

Τομέας Διοίκησης

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται.

Τομέας Πληροφορικής