Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται από όλο και περισσότερους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιογράφους ως μια πολύ καλή επιλογή.


Οι έρευνες που δείχνουν τη δυναμική της γεωργίας και η ώθηση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας έχουν γεννήσει σε πολλούς νέους και τους γονείς τους την προσδοκία ότι η γεωπονία θα αποτελέσει το διαβατήριο για την εργασία.

Τελευταία, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η τροφή που καταναλώνουμε επηρεάζει την υγεία μας και γενικότερα την ποιότητα της ζωής μας, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, καθώς και με τη βελτίωση της ασφάλειας σε όλοκληρη την αλυσίδα παραγωγής ενός τροφίμου ("από το χωράφι στο ράφι") έχουν αυξηθεί.

Ο τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής έχει ως σκοπό να κατευθύνει τους μαθητές σε επιστήμες που σχετίζονται αποκλειστικά με την πρωτογενή παραγωγή και σε επιστήμες που ασχολούνται με την τεχνολογία παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, καθώς και με την επίδραση αυτών στη διατροφή υγιών καταναλωτών, αλλά και πασχόντων από διάφορες παθήσεις.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων, στην κατανόηση βασικών αρχών βιολογικής καλλιέργειας, κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής συνείδησης. 

Διεξόδους για τους Γεωπόνους της Τεχνολογίας τροφίμων προσφέρει:

Ο Δημόσιος Τομέας σε

 • Διάφορα υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Περιφέρειες
 • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Αγροτικές Συνεταιρισ
 • τικές οργανώσεις

Ο Ιδιωτικός Τομέας σε:

 • Σε βιομηχανίες επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης γεωργικών και κτηνοτροφικών προίόντων
 • συνεταιριστικές οργανώσεις
 • σε επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων
 • σε καταστήματα και επιχειρήσεις βιομηχανικού υλικού για τη γεωργία
 • σε βιομηχανίες τροφίμων
 • σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων
 • σε εργαστήρια, σε αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων
 • σε φυτώρια

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Εμφανίσεις: 213

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας

Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων...

Τομέας Γεωπονίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά...

Τομέας Διοίκησης

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται.

Τομέας Πληροφορικής