Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται. H Κοινωνία των Πληροφοριών, που έχει ως κύριο γνώρισμα την παραγωγή και ταχύτατη διακίνηση τεράστιου όγκου πληροφοριών και γνώσης, είναι πλέον πραγματικότητα. Μετά την εκρηκτική εξάπλωση του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) δραστηριότητες όπως το Τηλεμπόριο, η Τηλεργασία, οι Τηλεδιασκέψεις, η οργάνωση Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών κλπ, δημιουργούν νέα δεδομένα στην οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

   Στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγματικότητας, είναι βέβαιο ότι στο μέλλον, που θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον παράγοντα "πληροφορία" και τη διακίνησή της, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζει ο τομέας της Πληροφορικής.

   Ο Τομέας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις, συμβατές με την αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής ειδικεύονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση συστημάτων, στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και διαδικτυακού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου.

   Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών λογισμικού. Επίσης θα έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις υποδομής που θα τους επιτρέπουν την εγκατάσταση, συντήρηση και την ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών του Διαδικτύου, όπως για παράδειγμα η σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων.

Μπορούν να εργαστούν σε:

  • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, ινστιτούτα, ιδρύματα, υπουργεία
  • Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
  • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν εφαρμογές λογισμικού
  • Σε θέσεις Δημοσίου
  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης κ.λ.π. που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
  • ή να συνεχίσουν τις σπουδές του σε Α.Ε.Ι. ή T .E.I ή σε Ι.Ε.Κ.

   Έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δείχνει ότι οι απόφοιτοι του Τομέα Πληροφορικής των Eπαγγελματικών Λυκείων (επίπεδο 3), απασχολούνται σε εργασίες σχετικές με την ειδικότητά τους σε ποσοστό 28%, το οποίο είναι το υψηλότερο μεταξύ των αποφοίτων όλων των άλλων Τομέων των ΤΕΛ. Η έρευνα ενισχύει την εκτίμηση ότι η ελληνική αγορά εργασίας, έχει ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού -στα επαγγέλματα Πληροφορικής- Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, επιπέδου 2 και 3.

Εμφανίσεις: 407

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας

Οι επιστήμες της Γεωπονίας αλλά και Τεχνολογίας Τροφίμων...

Τομέας Γεωπονίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά...

Τομέας Διοίκησης

Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται.

Τομέας Πληροφορικής