Το νέο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2020-21 για τα ΕΠΑ.Λ. του νομού Μαγνησίας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα γενικά στοιχεία των Επαγγελματικών Λυκείων του νομού με τους τομείς και τις ειδικότητες που λειτουργούν σε καθένα από αυτά.

Είναι σχεδιασμένο ώστε να ενημερώσει τους μαθητές για τις δυνατότητες που έχουν να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου ή και μόνο πτυχία πολλών ειδικοτήτων, με παρακολούθηση μειωμένου αριθμού μαθημάτων σε πρωινά και εσπερινά ΕΠΑΛ και να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα ΔΩΡΕΑΝ. Αυτά θα τους βοηθήσουν πιθανά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, ή ακόμα και στη διά βίου μάθηση, ωφέλιμων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ενήλικες απόφοιτοι Λυκείων, κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να εγγραφούν σε πρωινά και απογευματινά ΕΠΑΛ και να αποκτήσουν πτυχία ειδικοτήτων που αναφέρονται στο φυλλάδιο, με διετή φοίτηση χωρίς να είναι απαραίτητα εργαζόμενοι.

Εμφανίσεις: 504

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ