Ονοματεπώνυμο

Σχολή Επιτυχίας

Ζαλακούδης Παναγιώτης

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) - Παν. Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) - Παν. Θεσσαλίας

Συρταδιώτης Ρίζος

Γεωπονίας (Φλώρινα) - Παν. Δυτ. Μακεδ.

 Φερλέμης Παναγιώτης

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) - Ιόνιο Παν/μιο

Χαλβατζής Πολυχρόνης

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) - Πα. Μακ.

Εμφανίσεις: 257

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ