ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. 2019

 

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής

Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων στους οποίους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Αντικείμενο του παρόντος είναι η σύγκριση των βαθμολογιών εισαγωγής των πρώτων επιτυχόντων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., και οι αρχικές θέσεις εισαγωγής ανά ίδρυμα.

Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε αφορούν σχολές στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται μαθητές ΕΠΑ.Λ.

Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία για αρκετές σχολές του κέντρου και της περιφέρειας.

Για πληρέστερη ενημέρωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα εξής:

  1. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων δεν εισάγονται σε όλες τις Ανώτατες σχολές αλλά σε αντίστοιχες ή συναφείς με τον τομέα σπουδών τους στα ΕΠΑ.Λ.

Στις «θεωρητικές» σχολές Νομική, Φιλοσοφική κ.λ.π. οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν εισάγονται στις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ο συνεχιζόμενος αυτός αποκλεισμός είναι προφανώς αδικαιολόγητος διότι το περιεχόμενο σπουδών στις σχολές αυτές, δεν αντιστοιχείται με τις σπουδές στα Γενικά ή τα Επαγγελματικά Λύκεια και συνεπώς είναι αδικαιολόγητος όταν γίνεται μόνο για τους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.

 Αδικαιολόγητος είναι επίσης ο αποκλεισμός διότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ισότιμο κατά νόμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και επιπλέον πτυχίο ειδικότητας.

  1. Αντίθετα με τις βάσεις στα ΓΕ.Λ. οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις σημείωσαν πτώση οι βάσεις στα ΕΠΑ.Λ. στις περισσότερες περιπτώσεις σημείωσαν άνοδο.
  1. Το ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στα πανεπιστήμια 5%, ή 10% μείωσε οριακά τον συνολικό αριθμό εισαγομένων διότι καταργήθηκε το ποσοστό 20% των ΤΕΙ.

Να σημειώσουμε παράλληλα ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγομένων. σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρικές, πολυτεχνικές, γεωπονικές κ.λ.π.

  1. Το ποσοστό εισαγωγής στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ΑΣΤΕ παρέμεινε στο 20%.
  1. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το ποσοστό εισαγωγής επιτυχόντων από τα ημερήσια ΓΕ.Λ. είναι 86,07% και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. είναι 53,80%.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό των εισαγομένων από τα εσπερινά ΓΕ.Λ. είναι 92,31% και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. 97,24%. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου παιδείας κατά το σχολ. έτος 2017-2018 τα ποσοστά των μαθητών των Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των μαθητών τους (ΓΕ.Λ. 232.075 και ΕΠΑ.Λ. 85.642) είναι 2,33% των ΓΕ.Λ. και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. 24,02%. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ποσοστό εισαγομένων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. είναι πολύ μεγαλύτερο του 53,80%.

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των εισαγομένων από τα ΓΕ.Λ. είναι πάντα μεγαλύτερο διότι οι απόφοιτοι συμμετέχουν σχεδόν όλοι στις πανελλαδικές ενώ οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό λόγω των διεξόδων που έχουν στην αγορά εργασίας ή συνεχίζουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

  1. Η αναστολή λειτουργίας των διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ είχε αρνητικές συνέπειες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. διότι έμειναν εκτός 1500, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα ίδρυμα.

Στα στατιστικά στοιχεία που παραθέτουμε αναφέρεται η βαθμολογία του πρώτου επιτυχόντα, και μέσα σε παρένθεση ο αριθμός εισαγομένων.

Στα στοιχεία έχουν σημανθεί οι σχολές στις οποίες οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τις αντίστοιχες των μαθητών των Γενικών Λυκείων.

Κωδ. Σχολής  295   ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  19.753 (140)     ΕΠΑ.Λ. 19.470  (8)

Κωδ. Σχολής  297  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  19.493 (131)     ΕΠΑ.Λ.  19.275  (8)

Κωδ. Σχολής 302  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.583 (114)     ΕΠΑ.Λ.  18.710 (7)

Κωδ. Σχολής 300  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  19.341 (76)     ΕΠΑ.Λ.  19.435 (5)

Κωδ. Σχολής 301  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Π.Ι.

ΓΕ.Λ.  19.213 (110)     ΕΠΑ.Λ.  18.780 (7)

Κωδ. Σχολής 299  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕ.Λ. 19.370 (136)     ΕΠΑ.Λ.  19.220 (8)

Κωδ. Σχολής 304  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Π.ΚΡ.

ΓΕ.Λ. 19.112 (93)     ΕΠΑ.Λ.  18.625 (6)

Κωδ. Σχολής  303   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  19.206  (79)     ΕΠΑ.Λ.  19.240  (5)

Κωδ. Σχολής 305   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.857  (71)     ΕΠΑ.Λ.  19.205  (4)

Κωδ. Σχολής 289   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  18.778  (97)     ΕΠΑ.Λ.  19.205  (6)

Κωδ. Σχολής  291   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.698  (76)     ΕΠΑ.Λ.  19.530  (5)

Κωδ. Σχολής  682   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΠΔΑ

ΓΕ.Λ.  16.064  (148)     ΕΠΑ.Λ.  17.360  (18)

Κωδ. Σχολής  306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  17.806 (100)     ΕΠΑ.Λ.  18.500  (13)

Κωδ. Σχολής  1618  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  17.144 (91)     ΕΠΑ.Λ.  17.730  (12)

Κωδ. Σχολής   1617  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  13.051 (203)     ΕΠΑ.Λ.  18.090  (26)

Κωδ. Σχολής    681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  17.929 (94)     ΕΠΑ.Λ.  18.190  (12)

Κωδ. Σχολής   1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  16.140  (91)     ΕΠΑ.Λ.  18.275  (12)

Κωδ. Σχολής    683  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  18.254 (107)     ΕΠΑ.Λ.  18570  (13)

Κωδ. Σχολής    1616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  18.226  (107)     ΕΠΑ.Λ.  19.085  (14)

Κωδ. Σχολής    294  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕ.Λ.  18.794  (64)     ΕΠΑ.Λ.  18.965  (8)

Κωδ. Σχολής    356  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕ.Λ.  11.525  (61)     ΕΠΑ.Λ.  18.075  (8)

Κωδ. Σχολής    154  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  18.740  (104)     ΕΠΑ.Λ.  18.800  (13)

Κωδ. Σχολής    134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.242  (129)     ΕΠΑ.Λ.  18.320  (16)

Κωδ. Σχολής    671  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  18.672 (99)     ΕΠΑ.Λ.  19.610  (12)

Κωδ. Σχολής    680  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  18.068 (99)     ΕΠΑ.Λ.  18.755  (13)

Κωδ. Σχολής    1558  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ.

ΓΕ.Λ.  16.631 (80)     ΕΠΑ.Λ.  19.125  (10)

Κωδ. Σχολής    341  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑ.ΔΥΤ.ΜΑ.

ΓΕ.Λ.  15.409 (150)     ΕΠΑ.Λ.  16.885 (19)

Κωδ. Σχολής    388  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  17.271 (93)     ΕΠΑ.Λ.  17.345  (12)

Κωδ. Σχολής    277  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  19.162  (92)     ΕΠΑ.Λ.  18.205 (5)

Κωδ. Σχολής    279  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.288  (100)     ΕΠΑ.Λ.  17.940 (6)

Κωδ. Σχολής    678  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  17.853  (288)     ΕΠΑ.Λ.  18.630 (36)

Κωδ. Σχολής    1615   ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ. 17.022  (176)     ΕΠΑ.Λ.  17.855 (22)

Κωδ. Σχολής    231   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΓΕ.Λ. 22.870  (86)     ΕΠΑ.Λ.  21.770 (5)

Κωδ. Σχολής    233   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ. 22.506  (94)     ΕΠΑ.Λ.  20.385 (6)

Κωδ. Σχολής    236   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ.

ΓΕ.Λ. 18.151  (104)     ΕΠΑ.Λ.  20.240 (6)

Κωδ. Σχολής  201  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΓΕ.Λ.  18.791  (113)     ΕΠΑ.Λ.  18.700  (7)

Κωδ. Σχολής  394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  14.596  (182)     ΕΠΑ.Λ.  15.485  (23)

Κωδ. Σχολής  203    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.640  (126)     ΕΠΑ.Λ.  17.360  (7)

Κωδ. Σχολής  207    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΞΑΝΘΗ) Δ.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  14.403  (190)     ΕΠΑ.Λ.  17.515  (11)

Κωδ. Σχολής  209   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΓΕ.Λ.  19.326  (113)  ΕΠΑ.Λ.  19.300(7)

Κωδ. Σχολής  211   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.835  (94)     ΕΠΑ.Λ.  19.115  (6)

Κωδ. Σχολής  392   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  17.411  (135)     ΕΠΑ.Λ.  17.670  (17)

Κωδ. Σχολής  1619   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΣΕΡΡΕΣ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  13.883  (103)     ΕΠΑ.Λ.  17.420  (13)

Κωδ. Σχολής  217   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΓΕ.Λ.  19.573  (220)     ΕΠΑ.Λ.  19.010  (13)

Κωδ. Σχολής  1624  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  15.697  (176)     ΕΠΑ.Λ.  18.280  (22)

Κωδ. Σχολής  224  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)  Δ.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  15.899  (117)     ΕΠΑ.Λ.  16.865  (7)

Κωδ. Σχολής  391  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) Π.Δ.Α. ΓΕ.Λ.  12.965  (84)     ΕΠΑ.Λ.  17.655  (11)

Κωδ. Σχολής  1662  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΓΕ.Λ.  14.493  (148)     ΕΠΑ.Λ.  15.605  (19)

Κωδ. Σχολής  387  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  16.195  (243)     ΕΠΑ.Λ.  16.985  (31)

Κωδ. Σχολής  219   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  19.266  (167)     ΕΠΑ.Λ.  19.670  (10)

Κωδ. Σχολής  1660   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΓΕ.Λ.  14.989  (208)     ΕΠΑ.Λ.  18.725  (26)

Κωδ. Σχολής  390   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ

ΓΕ.Λ.  17.659  (211)      ΕΠΑ.Λ.  17.770  (26)

Κωδ. Σχολής     253 ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕ.Λ.  19.193  (174)      ΕΠΑ.Λ.  14.660  (10)

Κωδ. Σχολής     1628 ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕ.Λ.  13.813  (170)      ΕΠΑ.Λ.  14.410  (10)

Κωδ. Σχολής  347   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΓΕ.Λ.  19.317 (196)      ΕΠΑ.Λ.  18.815  (24)

Κωδ. Σχολής   313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΓΕ.Λ.  18.880 (239)      ΕΠΑ.Λ.  18.470  (30)

Κωδ. Σχολής   333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.

ΓΕ.Λ.  18.754 (179)      ΕΠΑ.Λ.  18.160  (23)

Κωδ. Σχολής   338  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  19.232 (116)      ΕΠΑ.Λ.  19.270 (15)

Κωδ. Σχολής    311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  Α.Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  18.658  (312)      ΕΠΑ.Λ.  17.765  (39)

Κωδ. Σχολής   326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π.

ΓΕ.Λ.  16.490 (108)      ΕΠΑ.Λ.  16.685 (13)

Κωδ. Σχολής   328  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  (ΑΘΗΝΑ) Γ.Π.

ΓΕ.Λ.  17.607 (108)      ΕΠΑ.Λ.  18.520 (13)

Κωδ. Σχολής   274  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) Π.Θ.

ΓΕ.Λ.  16.791 (137)      ΕΠΑ.Λ.  17.925 (17)

Κωδ. Σχολής   1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΓΕ.Λ.  16.005 (163)      ΕΠΑ.Λ.  16.255 (21)

Κωδ. Σχολής   675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  18.143  (93)      ΕΠΑ.Λ.  17.990 (12)

Κωδ. Σχολής   676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  18.806  (67)      ΕΠΑ.Λ.  19.395 (8)

Κωδ. Σχολής   677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)  Π.Δ.Α.

ΓΕ.Λ.  16.581  (91)      ΕΠΑ.Λ.  18.030 (11)

Κωδ. Σχολής   107  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)  ΠΑ.ΠΕΙ.

ΓΕ.Λ.  19.546  (202)      ΕΠΑ.Λ.  18.560 (25)

Κωδ. Σχολής   817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.  

ΓΕ.Λ.  17.316  (332)      ΕΠΑ.Λ.  17.725 (121)

Κωδ. Σχολής   818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.  

ΓΕ.Λ.  16.809  (241)      ΕΠΑ.Λ.  17.185 (87)

Κωδ. Σχολής   497  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΓΕ.Λ.  11.156  (84)      ΕΠΑ.Λ.  16.545 (24)

Κωδ. Σχολής   507  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΓΕ.Λ.  11.134  (84)      ΕΠΑ.Λ.  11.750 (24)

Κωδ. Σχολής   477  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΓΕ.Λ.  12.850  (84)      ΕΠΑ.Λ.  17.595 (24)

Κωδ. Σχολής   776  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΓΕ.Λ.  11.218  (84)      ΕΠΑ.Λ.  13.815 (24)

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνεται προφανές σε όλους ότι το άνοιγμα των πανεπιστημίων για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. σημειώνει επιτυχία η οποία αποτελεί προπομπό για την μετακίνηση μαθητών προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την οποία έχει ανάγκη η νεολαία, η κοινωνία, η χώρα και έχει τεθεί σε προτεραιότητα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και την κυβέρνηση.

Ίδωμεν.

Δημοσιεύτηκε στο  alfavita.gr 28/8/2019 και στο  ipaideia.gr 29/8/2019

Εμφανίσεις: 481

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ