24. 02. 01

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 218x150

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις  που δημοσιεύτηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

για συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις

των Στρατιωτικών Σχολών,

και των σχολών Λιμενοφυλάκων

για το έτος 2024-25.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Δικαιολογητικών

για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://geetha.mil.gr/,

και για τις σχολές Λιμενοφυλάκων είναι έως την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hcg.gr

Εμφανίσεις: 141

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ