21. 05. 20

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις  που δημοσιεύτηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

για συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις

των Στρατιωτικών Σχολών,

των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και

των σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

για το έτος 2021.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Δικαιολογητικών

για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr,

για τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας είναι έως την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00 στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους

για τις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι έως και την Τετάρτη 02-06-2021  στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr.

Εμφανίσεις: 53

Δράσεις - Εργασίες Μαθητών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ